Schulz

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 25. února 1870 povýšil císař František Josef I. Listinou danou ve Vídni 4. srpna 1870 do rytířského stavu Adolfa Schulze, c. k. konzula ve Vidinu, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Ve zlatém štítě je zúžené červené břevno se dvěma zlatými hvězdami. Nahoře je černá orlice s červeným jazykem. Dole stojí na zeleném trávníku hrad z červenavého zdiva sestávající se ze dvou cimbuřových věží spojených zdí, zpoza níž vyniká střední věž s červenou špičatou střechou, každá věž je prolomena dvěma střílnami, spojovací zeď čtyřmi střílnami a zavřenou bránou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby, Klenoty: I. rostoucí orlice ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední červené se stříbrným půlměsícem, zadní zlaté, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou LABORE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com