Schosulan von Imstenau

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného kabinetním listem ze dne 15. prosince 1865 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 12. března 1867 Ferdinanda Schosulana, dvorního radu a bývalého přednostu zemského finančního ředitelství v Prešpurku, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Schosulan von Imstenau a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je zeleně zalesněné pohoří převýšené uprostřed zlatou hvězdou. 2. a 3. ve stříbře červená orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – modře, zadní opačně, přikrývadla modro – stříbrná; II. orlice ze štítu, přikrývadla červeno - stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com