Schosulan

Lisitnou danou ve Vídni 7. června 1826 povýšil císař František I. do šlechtického stavu Michaela Schosulana, dvorního radu na Policejním a cenzurním dvorním úřadu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém jsou tři zlaté včely (1,2). Dole ve stříbře stojí na zelené půdě pevnostní věž o pěti stínkách prolomená dvěma střílnami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com