Schosthall von Pflichtentreu

Listinou danou ve Vídni 7, listopadu 1775 císařovna Marie Terezie povýšila do šlechtického stavu Martina Wenzla Schosthalla, sekretáře při guberniu Markrabství moravského, udělila mu titul Edler, predikát von Pflichtentreu a erb:

Ve stříbrném štítě je přední polovina černého psa vynikající ze zlatého kruhu, z něhož zpět šlehají tři červené plameny, na krku s červeným obojkem se zlatými okraji a zlatou číslicí 3. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je červený pahorek, na němž stojí úl se třmi pery, jedním černým mezi dvěma stříbrnými, kolem něhož létá do kruhu osm včel.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com