Schosserer

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím, ze dne 7. prosince 1880 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 9. ledna 1881 do rytířského stavu Guida Schosserera narozeného roku 1831 ve Štýrském Hradci, doktora práv, dvorního radu a zástupce finančního prokurátora ve Vídni, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě do středu obrácený černý chrt se zlatým obojkem opatřeným zlatým očkem. 2. a 3. v zeleném stříbrná hvězda. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí chrt ze štítu, prikrývadla černo – zlatá; II. dva stříbrno – zeleně dělené rohy, mezi nimi hvězda ze štítu, přikrývadla zeleno – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com