Schossberger de Tornya

Císař František Josef I. povýšil 10. ledna 1863 Simona Vilmose Schossbergera, velkoobchodníka v Pešti, spolu se syny Zsigmondem a Henrikem a dcerami Teréz, Laurou, Emmou, Amálií a Luizou vzešlými z manželství s Reginou Sachs do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát tornyai (de/von Tornya) a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je v červeném zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách zlatý roh hojnosti plný květů a ovoce. Vlevo ve stříbře jsou tři červená kosmá břevna. Dole v modrém je na zeleném trávníku stříbrný kamenný sokl a na něm zlatý úl, k němuž se v oblouku slétá sedm zlatých včel, z pravého horního rohu vyniká zlaté slunce. Na štítě spočívá kornovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stonek se třemi zelenými tabákovými listy.

12. března 1890 povýšil císař Zsigmonda Schossbergera de Tornya spolu s dětmi Nándorem, Victorem, Annou a Jenny vzešlými z manželství s Teréz Mayer, do uherského stavu svobodných pánů, udělil jim titul Nagyságos (Wohlgeborn) a polepšil jim erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů a dvou hnědovousých divých mužů s věnci kolem čela a beder opírajících se o kyje a stojících na zeleném trávníku jako štítonošů.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. prosince 1905 povolil císař František Josef I. přenést baronát na Lajose a Rezsőho, syny Zsigmondova bratra Henrika a změnil jim příjmeni na Tornyay-Schosberger. Diplom na to spolu s udělením strýcova erbu a titulu Nagyságos (Wohlgeborn) byl vydán 15. ledna 1907 Lajosi Schossnergerovi de Tornya spolu se synem Henrikem Györgyem a dcerami Erzsébet Henrikou a Magdolnou vzešlými z manželství s Ilonou Schubert, a Rezsőmu Schossbergerovi de Tornya spolu se synem Simonem Vilmosem a dcerami Reneé a Katalin vzešlými z manželství s Teréz Brüll.

Királyi Könyvek, 67. kötet, 832-837 oldal; 69. kötet, 252, 285-289 oldal; 71. kötet, 522-523, 722-725 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com