Schorcht

Johann Christoph Schorcht byl odveden k armádě ve Frankfurtu nad Mohanem 31. ledna 1788 jako vojín, přičemž mu bylo jméno zkomoleno na Schorsch, jak vysvětlil ve své žádosti o nobilitaci. 1. března 1793 se stává četařem, 1. května 1793 šikovatelem a 24. února 1799 plukovním adjutantem. 25. dubna 1800 je povýšen na podporučíka a 18. září 1805 na nadporučíka. 1. dubna 1809 dosahuje hodnosti místokapitána a 30. srpna 1812 je jmenován hejtmanem. Podle žádosti o nobilitaci dané v haličském Lembergu 18. prosince 1818 se účastnil všech válečných akcí od svého odvodu s výjimkou ruského tažení roku 1812. Jmenovitě uvádí roku 1788 obležení Dubitzy a Novi, kde byl raněn, 1789 obležení Berbieru a Bělehradu, 1792 nepřátelský útok u trevírského Wawernu, kde byl těžce raněn, 1793 obležení Le Quesnoi a střet u Wattignies ve Flandrech, 1794 útok na les u Houlchin v Nizozemí a tři útoky na Charleroi ve dnech 2., 16. a 26. června, 1795 útok u Mohuče a obležení Mannheimu, 1797 boje u Rivoli kde byl zajat a propuštěn po dvou měsících, 1799 střety u Verony 26. března a 5. dubna, pak obležení Mantovy, 1800 blokádu Janova, 1805 bitvu u Caldiera. 1809 byl jako divizní adjutant v bojích u Neumarktu a napadení Ebersbergu, také v bitvách u Aspern a u Wagramu. 1813 bojoval u Lipska a 1814 se podílel na blokádě Besançonu. Listinou danou ve Vídni 14. února 1819 jej císař František I. povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb: P

od modrou hlavou se dvěma zlatými hvězdami polceno. Vpravo v červeném je šikmo položená šavle se zlatým jilcem kosmo překřížená kopím na zlaté žerdi. Vlevo je ve zlatě hnědá koňská hlava s červenou uzdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, modré, zlaté a červené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com