Schöppl von Sonnwalden

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. dubna 1873 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 30. října 1873 do rytířského stavu Antona Schöppla narozeného roku 1814 ve Spannbergu v Dolních Rakousích, vládního radu zemské vlády v Kraňsku, udělil mu predikát Ritter Schöppl von Sonnwalden a erb:

V modrém štítě je zlatá špice, v níž roste na zeleném trojvrší přirozená jedle se třemi zlatými šiškami (1,2). Špice je provázená vpravo zlatým sluncem, vlevo zlatou osmihrotou hvězdou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem; II. dva rohy, pravý dělený modro – zlatě, levý opačně, mezi nimi tři zlaté klasy.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com