Schopper z Adorfu

Listinou danou v Praze 22. října 1612 udělil císař Matyáš Volfu Schopperovi, písaři pražské kanceláře, predikát z Adorfu a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře polovina modré lilie. Vlevo ve zlatě je polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – černě, zadní stříbrno – modře.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 37, 41.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com