Schönwald z Bingenheimu

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším listem ze dne 4. března 1869 císař František Josef I. povýšil 8. dubna 1869 Josefa Schönwalda, dvorního radu při nejvyšším účetním dvoře a rytíře řádu Františka Josefa, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Schönwald z Bingenheimu/Ritter Schönwald von Bingenheim a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém tři stříbrné hvězdy (2,1). 2. v červeném stříbrná věž zakončená na vrcholu dvěma vížkami, každou o dvou stínkách, prolomená černými dveřmi, průduchem a oknem. 3. v červeném stříbrný heroltský kříž. 4. v modrém tři zvrácené stříbrné žaludy (2,1). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – modře, zadní opačně, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední dělené červeno – stříbrně, zadní opačně, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou STETS PFLICHTGETREU.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com