Schönner von Schöndorn

Odilo Schönner se narodil roku 1846 v Milovanech na Moravě. Do armády vstupuje 17. ledna 1865 jako vojín k pěšímu pluku č. 60. Svobodníkem je od 1. srpna 1865, desátníkem 8. června 1866 a v této hodnosti se účastní války s Pruskem. 10. června 1867 se stává četařem, 15. března 1868 šikovatelem 8. srpna 1870 kadetem šikovatelem a 22. března 1871 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1873, nadporučíka 15. září 1878, na hejtmana 2. třídy je povýšen 1. května 1885 a na hejtmana 1. třídy 18. srpna 1888. 1. července 1893 je převelen k pěšímu pluku č. 25. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 8. srpna 1895 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von Schöndorn a erb:

V modrém štítě je stříbrné kosmé břevno s přirozenou odlistěnou trnitou větví provázené nahoře i dole třemi stříbrnými hvězdami (2,1; 1,2). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněná paže ze štítu držící v nahé pěsti saracénskou šavli se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com