Scholtz de Eperjes

Listinou danou v Ischlu 19. července 1914 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Gusztáva Scholtze, evangelického biskupa banyaského církevního distriktu augšpurského vyznání, spolu se syny Kornélem a Oszkárem a dcerami Margit a Gabriellou, provdanou za Miklóse Tótha, vzešlými z manželství s Arabellou Sztehlo, udělil mu predikát eperjesi (de/von Eperjes) a erb:

Pod červenou hlavou se dvěma stříbrnými liliemi mezi dvěma stříbrnými hvězdami je v modrém zlatý heroltský kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je pelikán na hnízdě krmící vlastní krví tři mláďata.

Királyi Könyvek, 73. kötet, 23, 217, 218 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com