Schodel von Schwanensee

Mathias Schodel se narodil roku 1774 v Hüttendorfu v Dolních Rakousích. Do armády vstupuje 13. dubna 1793 k 3. řadovému pěšímu pluku a 1. října 1803 se stává desátníkem. 15. února 1808 je převelen k vojenskému hraničnímu kordonu v Čechách, kde je 1. dubna 1809 povýšen na šikovatele. Spolu s povýšením na podporučíka je 1. ledna 1814 přeložen k 54. řadovému pěšímu pluku. 1. dubna 1816 je převelen opět k vojenskému hraničnímu kordonu v Čechách. Za více jak 30 let služby v armádě s účastí v boji jej císař František I. 16. ledna 1830 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Schwanenfeld a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je v červeném do středu obrácený zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč. Vlevo v zeleném jede na vraném koni obrněný jezdec s otevřenou přílbou držící v pravici meč. Dole ve stříbře pluje na vodě labuť. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a zeleno – stříbrnými přikrývadly, Klenotem jsou tři pera, červené, zlaté a zelené.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com