Schober z Greifenthalu

Listinou danou v Praze 12. února 1609 udělil císař Rudolf II. Kryštofu Schoberovi predikát z Greifenthalu a erb:

V černém štítě je na skalnatém trojvrší zlatý gryf držící v pravém předním pařátu stříbrnou lilii. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 37, 41.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com