Schmoczer de Meczenzéf

Listinou danou v Budapešti 12. května 1886 císař František Josef I. povýšil za třicet let služby v armádě s účastí ve válce s Itálií roku 1859, ve válce roku 1866, na potlačení povstání v Dalmácii a na okupaci Bosny a Hercegoviny, do uherského šlechtického stavu Adolfa Schmoczera, penzionovaného plukovníka, spolu se syny Józsefem Ágostem Bódogem, Károlyem Istvánem, Antalem a Ferdinándem Antonem Jánosem a dcerami Gizelou Katalin Borbálou a Márií Annou Jozsefou vzešlými z manželství s Angelinou Patscheider, udělil mu predikát meczenzéfi (de/von Meczenzéf) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou provázený v horních rozích dvěma zlatými hvězdami; přes vše je položeno červené břevno se třemi stříbrnými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 647, 745-747 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com