Schmidt de Óhegy

Listinou danou ve Vídni 27. března 1891 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Károlye Schmidta (*9. dubna 1830, +30. května 1911), polního podmaršálka na odpočinku, kterého za čtyřicet dva let služby odměnil roku 1888 Leopoldovým řádem, spolu se syny Richardem Ferenczem Jánosem, Györgyem Józsefem Jánosem, Károlyem Mária Jánosem a Antalem Mária Józsefem vzešlými z manželství s Karolinou Molnár a synem Tiborem Miksou Józsefem vzešlým z manželství s Natálií Schneider, udělil mu predikát óhegyi (de/von Óhegy) a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě červené kosmé břevno s pěti zlatými hvězdami za sebou. Dole v modrém vyniká z přirozené vody v patě štítu široká kulatá kvádrová věž s cimbuřovým ochozem prolomená černou bránou a dvěma okny, z níž nahoru vyniká užší věž s cimbuřím prolomená třemi černými okny. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední dělené zlato – červeně, zadní opačně, přikrývadla červeno – zlatá; II. rostoucí obrněný muž se třemi pery, stříbrným, červeným a zeleným na přílbě držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla modro – stříbrná.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 322, 329-332 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com