Schmidt (1812)

Listinou danou ve Vídni 12. prosince 1812 povýšil císař František I. do šlechtického stavu Friedricha Schmidta, tajného radu mecklenbursko-schwerinského vévody a vychovatele tamního korunního prince, udělil mu predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo jsou ve stříbře čtyři modrá břevna. Vlevo je v modrém zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi zlatá hvězda.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com