Schmarda de Gradac

Císař František Josef I. povýšil 2. července 1910 Károlye Schmardu, plukovníka a veltele 28. pěšího pluku, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát gradaci (de/von Gradac) a erb:

V modrém štítě je stříbrné vlnité břevno doprovázené nahoře obrněnou paží držící v obrněné pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou, dole skalnatým horským pásmem zelenajícím se u úpatí převýšeným vpravo nahoře dovnitř obráceným měsícem, vlevo pětihrotou hvězdou, oboje stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný kůň s červeným jazykem.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 303-305 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com