Schleyer von Pontemalghera

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. srpna 1912 císař František Josef I. povýšil Leopolda Schleyera narozeného v Hradci Králové 2. června 1858, polního podmaršálka (od 1. května 1911) a velitele dopravní vojenské brigády, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 21. listopadu 1912 mu udělil titul šlechtic/Edler, predikát von Pontemalghera a erb:

V patě červeného štítu je zvlněná voda, z níž vyniká stříbrný kvádrový most o třech obloucích, na němž je zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno - zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. února 1918 císař Karel I. povýšil Leopolda Schleyera šlechtice von Pontemalghera, čestného doktora technických věd na Vysoké technické škole ve Vídni, skutečného tajného radu, polního zbrojmistra a svého technického referenta, do stavu svobodných pánů. Listinou danou ve Vídni 17. července 1918 mu císař udělil erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů.

Baron Schleyer von Pontemalghera byl penzionován k 1. lednu 1919 a zemřel 2. května 1920.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com