Schlesinger


Dne 15. října 1869 povýšil císař František Josef I. Gustava Schlesingera (1833-1906), spisovatele původem z Horního Hlohova v pruském Slezsku (Oberglogau, dnes Głogówek), na základě řádu Železné koruny III. třídy, jež mu byl udělenen nejvyšším listem z 25. dubna 1869, do rytířského stavu, uděluje mu titul a predikát rytíř/Ritter von Schlesinger a erb, jehož horní pole odkazuje na slezský původ, dolní na literární úspěchy:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice se stříbrnými jetelovými perizonii na křídlech. Dole jsou v červeném dvě zkřížené stříbrné olivové ratolesti. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí orlice ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě červená křídla se stříbrnými letkami, mezi nimi tři zlaté obilné klasy, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou OMNIBUS IN REBUS ASSIDUE.

Roku 1873 si Gustav rytíř Schlesinger nechal na Reisnerstraße 51 ve Vídni, nedaleko Belvederu, nechal vystavět elegantní palác, počátkem 20. století dále rozšířený. Dnes se zde nachází finské velvyslanectví.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com