Schivetz de Igló

Listinou danou ve Vídni 29. prosince 1887 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu za třicetiletou službu v armádě s účastí na tažení v letech 1859 a 1866 Ferencze Schivetze, generálmajora na odpočinku, udělil mu predikát iglói (de/von Igló) a erb:

V modrém štítě je zlatá krokev provázená třemi zlatými podkovami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední modré s figurami ze štítu, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com