Schiefner

August Schiefner se narodil roku 1833 v Markvarticích v Čechách. Do armády vstupuje jako vojín 20. března 1854 k pěšímu pluku č. 42. 2. září 1855 se stává svobodníkem, 24. září 1857 desátníkem, 4. května 1859 četařem a 30. června 1859 šikovatelem. V této hodnosti je 1. února 1860 převelen k pěšímu pluku Wilhelm Herzog von Württemberg č. 73, v jehož řadách dosahuje 24. srpna 1866 hodnosti poručíka 2. třídy, nadporučíkem je od 1. května 1876 a 1. května 1883 je povýšen na hejtmana 2. třídy. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí na taženích v letech 1859 a 1866 jej císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 26. července 1884 do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Ve stříbrném štítě je černé břevno se dvěma stříbrnými hvězdami, pod nímž vyrůstá ze zeleného trojvrší k levému hornímu rohu hnědý kmen, z něhož nahoře i dole vyrůstají do stran dvě zeleně olistěné větve, na horních jsou vpravo tři, vlevo dva žaludy, na dolních vpravo jedna, vlevo dvě červené růže. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je černá orlice s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com