Schewitz

Alois Schewitz se narodil roku 1809 v Chomutově. Do armády vstoupil 1. července 1825 k řadovému pěšímu pluku č. 36 jako plukovní kadet. 1. července 1827 se stává desátníkem, 15. března 1831 fendrychem. 16. ledna 1832 dosahuje hodnosti podporučíka, 1. února 1840 nadporučíka a 1. července 1846 místokapitána. 7. dubna 1848 je povýšen na hejtmana a 14. července 1854 na majora. 13 října 1854 je převelen k řadovému pěšímu pluku č. 8. V letech 1848-1849 se podílel na potlačování povstání v Uhrách. 3. prosince 1848 zaútočil na povstalce u Jablonky a vytlačil je směrem na Csaczu (dnes Čadca, Slovensko). V bitvě u Budatina 11. prosince 1848 vedl předvoj a po krátkém odporu pomohl přinutit povstalce k ústupu přes Váh do Silein (Zsolna, dnes Žilina, Slovensko). 3. ledna 1849 prováděl rekognoskaci před nepřátelskými posty u Predméru (dnes Predmier, Slovensko). V noci na 21. ledna vyrazil na pochod z Moschotz (Mosócz, dnes Mošovce, Slovensko) na Kremnitz (Körmöczbánya, dnes Kremnica, Slovensko), kde se utkal s nepřítelem a vytrval až do příchodu hlavního voje. 2. a 11. července se vyznamenal v bitvě u Komorn (Komárom, dnes Komárno, Slovensko), za což byl vyznamenán Vojenským záslužným křížem. Svůj podíl měl také v bojích u Kluknó (dnes Kluknava), Vácu a Nagysalló (Velké Šarluhy, po 1948 Tekovské Lužany). Za více jak třicet let služby v armádě jej císař František Josef I. 3. ledna 1859 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém tři zlaté hvězdy (1,2). 2. třikrát polceno stříbrně a červeně. 3. ve zlatě na zeleném trávníku přirozený listnatý strom. 4. dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je doprava hledící rostoucí běs oděný v modrém šatu se zlatým límcem a s modrou špičatou čepicí se zlatým přehrnutím a zlatým knoflíkem na ohnuté špici.

7. dubna 1842 se Alois Schewitz po složení kauce 12000 zl. oženil s Josefou Procházkovou, dcerou pražského místopurkmistra.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com