Scheriau

Hugo Scheriau se narodil roku 1836 v Klagenfurtu. Do armády narukoval 7. ledna 1855 k pěšímu pluku č. 7 v nejnižší hodnosti. Od 29. května 1855 je plukovním kadetem, 1. listopadu 1858 získává hodnost poručíka 2. třídy, na poručíka 1. třídy je povýšen 28. dubna 1859 a na nadporučíka 29. dubna 1865. 1. září 1869 se stává osobním pobočníkem polního podmaršálka Franze svobodného pána von John, 22. dubna 1872 je povýšen na hejtmana 2. třídy. 1. června 1876 je jakožto nadpočetný přidělen ke sboru generálního štábu, od nějž je 1. října 1876 přeložen k pěšímu pluku č. 7, v jehož řadách se 1. listopadu 1876 stává hejtmanem 1. třídy, 1. listopadu 1882 majorem a 1. listopadu 1888 podplukovníkem. Spolu s povýšením na plukovníka je 1. května 1891 převelen k pěšímu pluku č. 18 u nějž sloužil až do svého odchodu na odpočinek 30. dubna 1894. Během své kariéry se účastnil vojenských tažení v letech 1859 a 1866. Za více jak třicet let nepřetržité služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 13. prosince 1895 do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve stříbře paže v modrém rukávu se stříbrnou manžetou dotýkající se loktem dělící linie, držící meč se zlatým jilcem a záštitou provázená třemi zlatými hvězdami (1,2). Dole v modrém jsou vedle sebe tři hory pokryté ledovcem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA - Jan ŽUPANIČ

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com