Scherer von Neuhofsthal

Listinou danou ve Vídni 5. prosince 1816 císař František I. povýšil do šlechtického stavu Ferdinanda Scherera, majitele deskového statku Nový Dvůr v Čechách, udělil mu predikát von Neuhofsthal a erb:

Dělený štít. Nahoře ve stříbře jsou tři modré lilie (2,1). Dole v modrém je na zeleném trojvrší stříbrný korunovaný lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com