Schenk de Ledécz

Listinou danou v Ischlu 19. července 1883 povýšil císař František Josef I. Adolfa Schenka, velkostatkáře v trencsénské župě, jeho syna Roberta Armina a dceru Valerii Annu vzešlé z manželství s Johannou svobodnou paní Popper von Podhrágy do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát ledéczi (de/von Ledécz) a erb:

V červeném štítě modré břevno se zlatým okrajem a s třemi zlatými hvězdami za sebou provázené nahoře zlatým lvem s červeným jazykem držícím tři zlaté pšeničné klasy, dole zlatou růží. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla dělená zlato – modře, přikrývadla modro – zlatá; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – zlatá. Pod štítem se táhne modrá páska se zlatým okrajem a se zlatou devizou HONESTAS SUPER OMNIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com