Schenk (1911)

Alfred Schenk se narodil 5. července 1863 v Laibachu v Kraňsku (dnes Lublaň, Slovinsko) Moritzovi a Elisabeth Schenkovým příslušným do Prahy. Do armády narukoval 19. července 1880 k pěšímu pluku č. 21 v nejnižší hodnosti, 1. září získává hodnost titulárního šikovatele. 18. srpna 1881 je jako kadet zástupce důstojníka přeložen k 24. praporu polních myslivců, 1. ledna 1884 k pěšímu pluku č. 91, kde 1. května 1884 získává hodnost poručíka a 1. listopadu 1888 nadporučíka. Od 1. listopadu 1889 je přidělen ke generálnímu štábu, 1. listopadu je jako příslušník sboru generálního štábu povýšen na hejtmana. 1. května 1897 je převelen k bosensko-hercegovinskému pěšímu pluku č. 1, 1. listopadu 1908 se spolu s povýšením na majora vrací ke sboru generálního štábu, kde získává 1. května 1902 hodnost podplukovníka. K 1. bosensko-hercegovinskému pěšímu pluku se znovu dostává 22. října 1903, 1. listopadu 1908 je povýšen na plukovníka. K 1. květnu 1911 se stává generálmajorem a velitelem 9. horské brigády, k 1. listopadu 1914 polním podmaršálkem a k 1. únoru 1918 generálem pěchoty. K 1. lednu 1919 je penzionován. Při operacích v Bosně, Hercegovině a jižní Dalmácii roku 1882 se účastnil 25. února šárvátky u Bunoviće, 8. března bojů a následného obsazení Vratla a Ubli a 9. března linie Grkovac. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. 18. května 1911 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler von a erb:

Třikrát lomeným řezem modro – zlatě dělený štít, nahoře je zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

2. prosince 1896 se v ruské Kazani oženil s Viktorií Franziskou (*Kazaň 18. července 1875), dcerou státního rady Gustava Ferdinanda Graheho a Viktorie Sofie Blossfeld a měl s ní syna Georga (*Vídeň 18. března 1898) a dceru Olgu Viktorii (*Hermannstadt, dnes Sibiu, 23. března 1901). Alfred šlechtic von Schenk umírá 12. října 1951.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com