Schenk (1872)

Dne 2. srpna 1872 povýšil císař František Josef I. Adolpha Schenka, šéfa firmy A. Schenk a ředitele Vídeňského bankovního spolku, na základě řádu Železné koruny III. třídy, který mu byl udělen nejvyšším listem ze 17. března 1872, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Schenk (Ritter von Schenk) a erb:

Zlato-modře dělený štít. Nahoře rostoucí černý orel s červenými jazyky, dole zlatá krokev provázená třemi zlatými včelami. Na štítě dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé se zlatým ozubeným kolem1), zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v tlapách zlatý starověký pohár s víkem, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou LABORE ET PERSEVERANTIA.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com