Scheftsik de Szolnok

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. listopadu 1884 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Istvána Scheftsika, statkáře v Szolnoku, a udělil mu predikát szolnoki (de/von Szolnok). Listinou danou ve Vídni 27. ledna 1885 jemu a jeho synu Istvánovi vzešlému z manželství s Karolinou Szkitsák udělil erb:

V modrém štítě na zeleném pahorku vodorovně protékaném přirozenou řekou sedí na hnědém hnízdě stříbrný pelikán krmící vlastní krví mládě, vše převýšeno zlatou korunou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma modrými.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 661-663 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com