Scharunatz de Vrelo

Listinou danou ve Vídni 14. března 1888 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Tivadara Scharunatze (+9. listopadu 1890), plukovníka a velitele 70. pěšího pluku, který vstoupil do armády roku 1846 jako kadet, spolu se synem Sándorem a dcerou Johanou vzešlými z manželství s Natalií Avirović, udělil mu predikát vreloi (de/von Vrelo) a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole ve zlatém jsou tři černé kůly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž se třemi pery, jedním zlatým mezi dvěma černými, na přílbě držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 69. kötet,  48, 152-154 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com