Scharff (1769)

Listinou danou ve Vídni 14. srpna 1769 císařovna Marie Terezie povýšila do šlechtického stavu Johanna Caspara Scharffa, vrchního výběrčího mýtních, berních a silničních důchodků ve Štýrském Hradci, a to za 38 let služby mimo jiné též v Čechách a Slezsku a při rakouském celnictví, udělila mu titul Edler, predikát von a erb:

Ve čtvrceném štítě je stříbrný kůl se šesti modrými hvězdami pod sebou. 1. a 4. v červeném je obrněná paže s mečem. 2. a 3. ve zlatě jsou dva zkřížené modré šípy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dva zlaté rohy, mezi nimi šípy ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com