Schamschula de Simontornya

Rezső Schamschula se narodil 17. listopadu 1858 v Nagyatádu v Somogyské župě v rodině státního úředníka Józsefa Schamschuly a jeho manželky Márie rozené Adlar půvdem ze Simontornyi (Tolnajská župa). Po nedokončených gymnaziálních studiích nastupuje roku 1874 do budapešťské kadetní školy. Roku 1878 se jako kadet zástupce důstojníka účastní v řadách 68. pěšího pluku okupace Bosny a Hercegoviny, ještě téhož roku získává hodnost poručíka. Roku 1883 je povýšen na nadporučíka. Roku 1884 se žení s Malvin Márií Szabó de Csáth, s níž později zplodil dceru Malvin Izabellu provdanou za plukovníka Andráse Volanta de Sajókaza. Roku 1900 se žení podruhé, a to s Margit Lázár, která mu porodila syny Arthura a Györgye a dcery Margit Márii Ellu, Idu Márii a Helén Márii. Roku 1900 je povýšen na majora, 1906 na podplukovníka při debrecénském 3. pěším pluku zeměbrany, 1909 se stává plukovníkem. 1910 je jmenován velitelem szatmárského 12. pěšího pluku zeměbrany, 1913 velitelem 82. pěší brigády. Při srpnové mobilizaci 1914 je povýšen na generálmajora, roku 1915 přebírá velení 41. zeměbranecké divize. Po vypuknutí Velké války se dostává do Haliče, kde se účastní bitev u Lembergu, Rawy Ruske, Jaroslawi, bojů na Sanu a u Mokrzysek, na Styru a Stochu, bitvy u Kowelu. V letech 1917–1918 se ocitá na italské frontě v Gorici a Gradišce, bojuje u Kostanjevice a Sela, v ústí Piavy a laguně před Benátkami. 1. května 1917 je povýšen na polního podmaršálka. Za více jak 40 let služby v armádě jej císař Karel I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. ledna 1918 do uherského šlechtického stavu s predikátem simontornyai (de/von Simontornya). Listinou ze dne 30. května 1918 mu spolu s výše jmenovanými dětmi udělil erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je černá orličí hlava s červeným jazykem provázená v horních rozích dvěma červenými hvězdami. Dole v červeném se třemi stříbrnými vlnitými břevny je zelený věnec z vavřínové a dubové ratolesti, jímž jsou provlečeny dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená černá křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com