Sarics

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Stephana Saricse, hraničáře a bývalého praporečníka v Kanizse (dnes Novi Kneževac, Srbsko), spolu se syny Nicolaem a Joannem a dcerou Marií vzešlými z manželství s Latinkou Zivanovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem, dole modro – stříbrně šachováno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu držící v tlapách žerď s červeným praporcem vlajícím mu nad hlavou.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  108-110 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com