Sarbó de Szepesváralja

Listinou danou v Budapešti 12. května 1898 císař František Josef I. povýšil Vilmose Sarbó, generálního ředitele Foncière, pojišťovacího ústavu v Pešti, spolu se syny Leem, Arthurem a Emilem a dcerami Teréz a Elzou vzešlými z manželství s Aurelií Löwy, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát szepesváraljai (de/von Szepesváralja) a erb:

Štít čtvrcen zlatým křížem. 1. v modrém tři zlaté hvězdy (2,1). 2. v červeném zlatá koruna, na ní spočívá obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou. 3. v červeném stojí na zeleném trávníku věž s cimbuřím prolomená dvěma střílnami a bránou, na každou stranu od věže se táhne zeď s cimbuřím a se střílnami. 4. v modrém dvě stříbrné lilie vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 376, 419-423 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com