Sander von Primolano

Gerhard Sander se narodil v opatství Essen v Dolním Sasku. Do armád byl odveden 9. května 1784 k 59. pěšímu pluku jako vojín. Dle odvodního listu z června 1784 mu bylo asi 14 let. 15. února 1790 se stává svobodníkem, 6. března 1893 desátníkem a 21. února 1797 šikovatelem. 27. května 1809 vstupuje v hodnosti fendrycha do 3. vídeňského dobrovolnického praporu, odkud se 1. února 1810 vrací zpět k 59. pěšímu pluku, v jehož řadách je 30. října 1813 povýšen na podporučíka. 1. prosince 1814 přechází k ustanovenému hraničnímu kordonu Rakous nad Enží, kde působí do 30. září 1830. Následujícího dne jde na odpočinek. Během své služby se účastnil všech vojenských kampaní od roku 1788 do roku 1814. Obzvlášť se vyznamenal při bojích v severní Itálii, když 8. září 1796 obsadil nepřítel předsunutý post u Primolana nedaleko Possagna chráněný myslivci a umístil na cestu čtyřliberní kanón. Sander se jako desátník 3. praporu 59. pěšího pluku přihlásil a spolu se 40 vojíny kanón dobyl zpět. 2. dubna 1799, kdy byl jeho prapor umístěn na levém křídle u San Giovanni u Verony, byl vyslán na hlídku do okolních lesů. Odhalil nepřátelskou patrolu o 30 mužích, která by mohla jeho praporu vpadnout do zad. Napadl ji a zajal, přičemž utržil těžký průstřel nohy. Za více jak čtyřicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař Ferdinand I. 11. února 1848 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Primolano a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném je obrněná paže držící meč se zlatým jilcem a záštitou. 2. a 3. ve stříbře je alpský průsmyk, v jehož popředí se nad kosmo vedoucí cestou klenou dvě skály vybíhající z okrajů pole a naklánějící se k sobě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com