Samonigg

Johann Samonigg se narodil 21. prosince 1839 v Schönsteinu ve Štýrsku (dbes Šoštanj, Slovinsko). 1. května 1839 je coby poručík 2. třídy zmustrován z ženijní akademie k 6. ženijnímu praporu a stává se poručíkem 1. třídy. 1. června 1860 se dostává k 1. ženijnímu pluku, spolu s povýšením na nadporučíka je 1. listopadu 1863 převelen k 1. pěšímu pluku. 4. května 1866 je povýšen na hejtmana 2. třídy a přeložen ke sboru generálního štábu, v jehož řadách 10. května 1866 povyšuje na hejtmana 1. třídy. 1. května 1871 je jakožto člen sboru generálního štábu přidělen coby nadpočetný k 17. pěšímu pluku a 1. listopadu získává hodnost majora. 16. září 1873 se vrací ke službě u vojska a 1. října 1873 je přeložen k 79. pěšímu pluku. 1. listopadu 1875 se vrací ke sboru generálního štábu, 1. května 1886 obdržel hodnost podplukovníka a 1. května 1879 plukovníka. 1. května 1885 se stává generálmajorem, 1. května 1890 polním podmaršálkem. 1 května 1898 je penzionován v hodnosti titulárního polního zbrojmistra a 15. listopadu 1908 se stává titulárním generálem pěchoty. Během své kariéry se účastnil tažení do severní Itálie roku 1859 a války s Pruskem roku 1866, kdy uvádí svou přítomnost v bojích u Hradce Králové, České Skalice, Kašova, Tovačova a Dubu nad Moravou. Za zásluhy během tohoto tažení jej císař František Josef I. vyznamenal Řádem Železné koruny III. třídy s válečnou dekorací uděleným nejvyšším rozhodnutím ze dne 28. října 1866. Na základě tohoto řádu jej 22. ledna 1880 povýšil do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř/Ritter von a erb:

Ve zlato – modře čtvrceném, damaskovaném štítě je černé břevno se třemi zlatými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená, zlato – černě dělená křídla, přikrývadla černo – zlatá; II. rostoucí muž v brnění se zlatými okraji plátů, s knírem, modrým, zlatým a modrým perem na přílbě, držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou SEMPER IDEM.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 24. července 1910 císař Johanna rytiře von Samonigg povýšil do stavu svobodných pánů a listinou danou ve Vídni 15. října 1910 mu polepšil erb:

Polepšení spočívalo v přidání koruny svobodných pánů.

Johann svobodný pán von Samonigg zemřel 12. ledna 1915.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com