Sajatović de Jezernicze

Listinou danou ve Vídni 21. ledna 1897 povýšil císař František Josef I. za více jak třicet let služby v armádě s účastí na tažení roku 1866 do uherského šlechtického stavu Dániela Sajatoviće, setníka uherské královské tělesné gardy, udělil mu predikát jezerniczei (de/von Jezernicze) a erb:

V červeném štítě je modrá špice se stříbrným hradem s otevřenou bránou a okenními otvory na skalnaté půdě, provázená po každé straně svisle postaveným, do středu obráceným zlatým srpem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – červeně, levé modro – stříbrně.

28. června 1903 císař povolil Dánielu Sajatovićovi de Jezernicze, nyní už majorovi, aby převedl své šlechtictví, erb a predikát na svého adoptivního syna Istvána Ferencze Sajatoviće.

Király Könyvek 70. kötet, 5 oldal, 71. kötet, 138-140, 176, 207, 208 oldal,

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com