Sagner von Eisberg

Johann Sagner se narodil roku 1819 ve Velkém Uhřínově u Rychnova nad Kněžnou. Do armády vstupuje 24. dubna 1839 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 18, v jehož řadách setrval po celou vojenskou službu. 1. prosince 1841 se stal svobodníkem, 1. února 1843 desátníkem, 10. dubna 1848 šikovatelem, 18. srpna 1848 je povýšen na podporučíka 2. třídy, 16. března 1849 na podporučíka 1. třídy. 29. prosince 1853 se stává nadporučíkem, 1. července 1859 hejtmanem 2. třídy a 1. února 1856 hejtmanem 1. třídy. 1. května 1874 je poslán na dovolenou s prozatímním výslužným, zpět k 18. pluku je povolán 1. ledna 1875 a slouží u něho až do svého odeslání na odpočinek 31. října 1875 v hodnosti titulárního majora. Během vojenské kariéry se zúčastnil tažení do Uher roku 1849, do jižních Tyrol roku 1859 a do Čech roku 1866. Během první vojenské kampaně se podílel na dobytí Raabu 28. června, bitev u Komorn (Komárom, dnes Komárno, Slovensko) ve dnech 2. a 11. července, přechodu Tiszy nedaleko Aradu a pak drobných bojů při pronásledování prchajících povstalců až do jejich kapitulace u Világose. Roku 1859 se neúčastnil žádného boje a roku 1866 se podílel na obraně královéhradecké pevnosti. Za více jak 30 let služby v armádě jej císař František Josef I. 30. října 1897 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler, predikát von Eisberg a erb:

Polcený štít. Vpravo je v černém kosmo položený meč se zlatým jilcem a záštitou překřížený zlatím psacím brkem, vše převýšeno zlatou hvězdou. Vlevo ve stříbře stojí na přirozené skále červená kvádrová věž s dvojitým cimbuřím, prolomená v přízemí černou bránou provázenou dvěma střínami, v patře třemi střílnami (1,2), vše černé, a s  černo – zlatým praporcem doprava vlajícím na zlaté žerdi vynikající z horního cimbuří. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – červeně, zadní zlato – černě, mezi nimi rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com