Sachsen

Listinou danou ve Vídni 21. února 1727 povýšil císař Karel VI. morganatickou manželku sasko-meiningenského vévody Antonína Oldřicha (*2. listopadu 1687, +27. ledna 1763, vládl od 1746) Philippinu Elisabethu rozenou Caesar (*Kassel, 6. března 1683, +Meiningen, 14. srpna 1744, oo 1711) a jejich děti Philippinu Antonii (*2. srpna 1712, +Meiningen 21. ledna 1785), Philippinu Elisabethu (*19. září 1713, +Meiningen 18. března 1781), Philippinu Ludoviku (*10. října 1714, +Meiningen, 25. října 1771), Bernharda Ernsta (*14. prosince 1716, +14. června 1778), Antonia Augusta (29. prosince 1717, +19. září 1768) a Karla Ludwiga (*30. října 1720, +30. května 1727) do říšského knížecího stavu, prohlásil je za rovnorodé s ostatními knížaty, za schopné požívat všech práv a výsad jako jiná říšská knížata, povolil jim psát se vévoda Saský (vévodkyně Saská)/Herzog (Herzogin) zu Sachsen, udělil jim predikát Hochgebohrn a erb:

Ve stříbrném štítě je červený kříž, na něm modrý srdeční štítek, v němž je zlatá hlava antického císaře obklopená zlatým vavřínovým věncem. Na štítě je položen knížecí klobouk. Štít spočívá na knížecím plášti.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com