Sachs de Gric

Listinou danou ve Vídni 27. dubna 1911 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Henrika Sachse, advokáta ve Fiume, spolu se synem Nilsem Móriczem a dcerami Stefánií provdanou ze Sándora Egera, Maximilianou za Gyulu Mogana, Lilly provdanou za Milána Kremsiera a Violettou provdanou za Oszkára Markuse, vzešlými z manželství s Adél Figatner, udělil mu predikát grici (de/von Gric) a erb:

Ve stříbrném štítě je modrá špice v níž je na zvlněné vodě v patě štítu rozevřená kniha a na ní sedí přirozená sova. Vpravo je špice provázena zeleným pahorkem, na němž stojí hnědá Aeskulapova hůl ovinutá zelenohnědým hadem s červeným jazykem obráceným do středu. Vlevo je špice provázena čtyřmi liliemi (2,2) a pod nimi hvězdou, vše červené. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední červené se stříbrnou kotvou, zadní stříbrné.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 341, 548, 549 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com