Musil von Mollenbruck

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. srpna 1891 povýšil císař František Josef I. Eduarda Musila narozeného roku 1839 v Molenburku na Moravě, statkáře a továrníka, do šlechtického stavu. Listinou danou ve vídni 7. října 1891 mu udělil titul Edler, predikát von Mollenbruck a erb:

Pod modrou hlavou se třemi vedle sebe položenými a nahoře srolovanými archy papíru černo – stříbrně polceno se třemi talíři (2,1) střídavých tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí nahý muž s černými vlasy, dlouhým černým plnovousem a s rozpřaženýma rukama, v pravé drží papír ze štítu, v levé černý talíř.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com