Musil (1890)

Rudolf Musil se narodil roku 1838 v Salzburgu. Roku 1854 vstupuje do dělostřelecké školní roty v Liebenau, po jejímž absolvování se 24. května 1859 stává podporučíkem 2. třídy u dělostřeleckého pluku č. 8, v jehož řadách získává 1. října 1864 hodnost nadporučíka. 1. května 1868 je převelen k 10. praporu pevnostního dělostřelectva, 1. listopadu 1868 je přidělen ke generálnímu štábu. Jako hejtman 2. třídy přechází 1. května 1872 k dělostřeleckému pluku č. 8, 30. srpna 1874 je jmenován křídelním pobočníkem říšského ministra války Alexandera von Koller a 1. listopadu 1874 je povýšen na hejtmana 1. třídy. Stejnou funkci zastává i od 1. února 1876 u nově zřízeného generálního štábu, a to až do 28. června 1876, kdy už jako ministr války působí Artur Maximilian von Bylandt-Rheidt. Od 1. listopadu učí ve vyšším dělostřeleckém a ženijním kursu, kde je 1. května 1879 povýšen na majora. 23. srpna 1880 je přeložen k XVIII. pěší divizi jako šéf jejího generálního štábu. 1. září 1881 je jmenován generálním velitelem v Sarajevu, 5. září 1882 se stává velitelem generálního štábu I. pěší divize, u nějž 1. listopadu 1882 dosahuje hodnosti podplukovníka. Jsa ve stavu generálního štábu, je 30. září 1883 převelen k dělostřeleckému pěšímu pluku č. 13, jehož je 18. října 1884 jmenován velitelem, kteroužto funkci zastává i po svém propuštění ze stavu generálního štábu 25. března 1885. 1. května 1885 je jmenován velitelem 7. dělostřeleckého pluku, 1. května 1886 povyšuje na plukovníka. 7. dubna 1887 se stává velitelem 12. dělostřeleckého pluku a 5. října 1887 vstupuje do dělostřeleckého štábu a stává se velitelem 5. dělostřelecké brigády. Během vojenské kariéry se účastnil bitvy u Hradce Králové roku 1866 a roku 1882 tažení do Bosny, kdy se podílel 4. února bojů u Fočy, 9., 10. a 21. února u Budanu a 11. února u Krušenici. Za více jak třicet let služby v armádě jej 20. března 1890 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu, udělil mu titul Edler, predikát von a erb:

Pod černou hlavou se zlatým kráčejícím lvem s červeným jazykem stříbrno – červeně kosmo děleno, v každé polovině lilie opačných tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je obrněný muž s knírem a s třemi pery, jedním černým mezi dvěma zlatými, na přílbě držící v pravé ruce meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com