Münzer z Münzbrucku

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 18. března 1913 doktora práv Friedricha Münzera narozeného 1867 ve Vídni, císařského a komerčního radu, do šlechtického stavu. Listinou z 22. dubna 1913 mu byl udělen predikát šlechtic z Münzbrucku (Edler von Münzbruck) a erb:
 
Zlato – modře (dle nákresu přiloženého k žádosti o nobolitaci opačně) polcený štít, v každé polovině hvězda opačných tinktur. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, zlaté mezi dvěma modrými.
 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com