Münzel

Císař Karel I. udělil listinou z 11. ledna 1917 polnímu podmaršálku na odpočinku Arnoldu Münzelovi, rytíři Leopoldova řádu s válečnou dekorací a řádu Železné koruny III. třídy, držiteli Vojenského záslužného kříže III. třídy, komandéru I. třídy dánského řádu Dannebrog a držiteli Železného kříže II. třídy, který byl nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 31. května 1916 povýšen na základě třicetileté bezúhonné služby do šlechtického stavu, predikát von a erb: 
 
V modrém štítě vyrůstá z přirozené vody v patě štítu pohoří o dvou kopcích, nad kterým se vidí tři zlaté hvězdy (2:1). Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vzlétající přirozená orlice.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com