Münster von Weidaue

Julius Münster se narodil 15. října 1865 v Udine, ale domovsky příslušný byl do Brixenu v Tyrolích. Do armády vstupuje 17. dubna 1883 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 87. V jeho řadách se 19. srpna 1884 stává titulárním desátníkem, 10. března 1885 titulárním četařem, 17. srpna 1885 titulárním šikovatelem, 18. srpna 1885 kadetem titulárním šikovatelem, 6. února 1886 kadetem šikovatelem a 1. dubna 1886 kadetem zástupcem důstojníka. Hodnost poručíka získává 1. ledna 1889, nadporučíkem je od 1. ledna 1893 a hejtmanem od 1. května 1901. 1. listopadu 1907 je převelen  k pěšímu pluku č. 9, u nějž je 1. listopadu 1912 povýšen na majora. 1. ledna 1913 je jmenován velitelem doplňovacího okresu v Przemyślu, 1. dubna 1915 se vrací k 9. pěšímu pluku jako velitel pochodového praporu č. IX. 1. května 1915 je povýšen na podplukovníka a slouží až do 31. května 1916, kdy je odeslán na odpočinek. Avšak už následujícího dne, 1. června 1916, je aktivován jako plukovník na odpočinku a je jmenován velitelem doplňovacího praporu pěšího pluku č. 9. Za Velké války sloužil v poli pouze v roce 1915, a to na bojišti v Karpatech, účastnil se bitvy u Radymna a bojů na Sanu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. dubna 1917 jej císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 15. května 1917 mu udělil titul Edler, predikát von Weidaue a erb: 

Polcený štít. Vpravo v zeleném vyniká ze spodního okraje štítu stříbrná věž gotického dómu. Vlevo ve stříbře je vrba kořenící v patě štítu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zelené, levé stříbrné, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com