Munkácsy de Munkács

Listinou danou v Gödöllő 12. prosince 1880 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu malíře Mihálye Munkácsyho (1844-1900, původním jménem Mihály Leó Lieb), udělil mu predikát munkácsi (de/von Munkács) a erb:

V modro – červeně polceném štítě je zlatý gryf s červeným jazykem držící v pařátech zlatý půlměsíc rohy doprava, gryf je v horních rozích a ve špici provázen zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno - zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí gryf ze štítu.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 312-314 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com