Müller z Löwenfeldu

Matthias Müller působil jako německý kancelista u apelačního soudu od 19. března 1628, kdy složil úřední přísahu, až do 23. února 1660, kdy ve věku 53 let zemřel. Palatin Jaroslav Bořita z Martinic jemu a jeho bratru Simonovi udělil 8. května 1634 erb a predikát von Löwenfeld.

Stříbrný štít s modrým kosmým břevnem se zlatým lvem s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je obrácený modrý klobouk se stříbrným perem.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com