Müller z Dehamu

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 20. prosince 1912 doktora filosofie Davida Heinricha Müllera narozeného 6. července 1846 v Buczaczi v Haliči, dvorního radu a řádného profesora semitských jazyků na univerzitě ve Vídni, rytíře císařského rakouského Leopoldova řádu, držitele Jubilejní pamětní medaile a Jubilejního kříže pro civilní státní zřízence, skutečného člena císařské akademie věd, při příležitosti jeho odchodu do penze, do šlechtického stavu. Následujícího dne nobilitovaný zemřel. Diplom byl udělen 29. července 1913 vdově Charlottě rozené Horowitz a jeho synům Stefanovi narozenému ve Vídni roku 1877 a dr. Albertovi narozenému ve Vídni roku 1881. Diplom všem třem povolil užívat titul Edle resp. Edler, predikát von Deham a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě modré kosmé břevno se zlatým šípem. Dole je v modrém zlatá lilie převýšená dvěma zlatými osmihrotými hvězdami vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je hlava a krk antilopy přirozených barev.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com