Müller de Szentgyörgy

Listinou danou v Budapešti 6. října 1896 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu László Müllera (*18. října 1855, + 14. března 1941), vyslaneckého radu a prvního tlumočníka uherského vyslanectví v Konstantinopoli, udělil mu predikát szentgyörgyi (de/von Szentgyörgy) a erb:

V zeleném štítě je zlatý kůl. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách červenou žerď se stříbrným praporcem s červeným křížem.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. prosince 1910 jej císař povýšil do stavu svobodných pánů.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. října 1909 povýšil císař jeho staršího bratra Kálmána Müllera (*8. března 1849, +4. listopadu 1926), ministerského radu, člena panské sněmovny a vrchního ředitele veřejné nemocnice pro levý břeh Dunaje v Budapešti, do uherského stavu svobodných pánů. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. března 1910 mu udělil predikát szentgyörgyi (de/von Szentgyörgy). Listinou danou ve Vídni 16. března 1910 jemu a jeho dceři Valérii Hermině Philomeně (*22. února 1877, +1952) vzešlé z manželství s Herminou Heinrich de Ómorovicza (*7. června 1855, +3. dubna 1877) udělil erb:

V zeleném štítě je zlatý kůl. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní dvě korunované turnajské přílby se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v předních tlapách červenou žerď se stříbrným praporcem s červeným křížem; II. dvě složená křídla, přední dělené zlato – zeleně, zadní opačně.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 904 oldal; 70 kötet, 129-133 oldal; 72. kötet, 17, 140, 170-173, 244, 245 oldal.

www.geni.com

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com