Müller de Rétfalva

Císař František Josef I. povýšil 9. července 1899 do uherského šlechtického stavu za více jak čtyřicetiletou službu s účastí na válečných taženích v letech 1859 a 1866 dr. Jakaba Müllera, vrchního štábního lékaře, spolu se syny Lajosem a Tivadarem vzešlými z manželství s Francziskou Boskovisch, uděluje mu predikát rétfalvi (de/von Rétfalva) a erb:

Ve stříbrném štítě na zeleném trojvrší je zlatá koruna a na ní spočívá modře oděná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou, mezi ohybem paže a čepelí je červený řecký křížek. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenot opakuje paži s křížkem ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou: ARMIS ET LITTERIS.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 560 oldal, 71. kötet, 66-68 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com